ห้องน้ำคนพิการมักถูกล๊อค ใช้ไม่ได้ มันแปลกดีมะ?

ภาพซาบะกำลังชี้มือไปที่แถวๆ จุดเปิดประตูห้องน้ำ มีสติ๊กเกอร์ห้ามเปิดแปะอยู่
ห้องน้ำมักถูกล๊อคและใช้ไม่ได้ มันแปลกดีมะ?

ขอฟ้องด้วยภาพครับ
ห้องน้ำคนพิการ ในระบบขนส่งสาธารณะ มักถูกล๊อค…ใช้ไม่ได้…

>>เหตุผลคือเรื่องความปลอดภัย

อ่าว แล้วห้องน้ำคนทั่วไป ที่อยู่ข้างๆ ละ?
มันแปลกดีมะ?…”

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]