หากเราไม่พัฒนาบ้านเมืองให้ไปมาได้อย่างสะดวก สุดท้ายพวกเรานี่แหละที่จะกลายเป็นคนที่ไม่พัฒนาเลย

Michael-Yon

คุณไมเคิ้ล ยอน เป็นหนึ่งท่านที่เข้ามาร่วมด้วย ช่วยแชร์ในแทบทุกโพสของเราตั้งแต่แรกเริ่มครับ
คุณไมเคิ้ล ยอนเป็นช่างภาพสายสงคราม เป็นนักเขียนประสพการณ์สูง ๑ ท่าน
ที่ผมมีโอกาสได้รู้จักและช่วยงานเราเสมอมา

ขอบคุณมากๆ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.