ที่จอดรถคนพิการ The Street Ratchada

ภาพ ป้ายที่จอดรถคนพิการ เฉพาะ 6-2ทุ่ม

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]