หยุดละเมิดสิทธิคนพิการ

มีบางท่านสะท้อนบอกเรา ว่า ‘เยอะ’ เกินไป ‘คนมันปวดใครจะทนไหว’ จากการลงพื้นที่วันก่อน ผมเอาภาพมาขยายให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างครับ

‘ห้องน้ำ ปตท ด่วนบางนาขาเข้า’ มีห้องน้ำสำหรับคนทั่วไปอยู่ 2 จุด ใน 1 จุดมีห้องน้ำ หญิง/ชาย เข้าใจว่ารวมแล้ว มีไม่น้อยกว่า 20 ช่อง
ส่วนห้องน้ำคนพิการ มีจุดละห้อง 1 ห้องเสีย สรุปแล้วเหลือที่ใช้ได้เพียงห้องเดียว

ออกตัวก่อนเลยว่าคนพิการไม่ต้องการถูกแปลกแยกไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะ ‘เราต่างก็เป็นคนเหมือนกัน’ แต่บางกรณี เช่น ห้องน้ำคนพิการ และที่จอดรถคนพิการ เราไม่สามารถสร้างให้ ‘กว้างพิเศษ’ ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุผลเรื่องพื้นที่และค่าใช้จ่าย ทำให้เราต้องสร้างตามอันตราส่วนประชากร และสิ่งเหล่านี้สรุปออกมาเป็น ‘กฏหมาย’ ที่กำหนดไว้เหมือนกัน ‘ทั่วโลก’ แล้วครับ

แม้วันนี้ผมพูดเท่าไหร่คุณก็จะไม่เข้าใจมัน แต่พรุ่งนี้ คุณอาจจะเป็นคนที่ต้องนั่งรถเข็น จะขี้จะเยี่ยวก็ลำบาก กลั้นก็ไม่ค่อยอยู่ ได้แต่นั่งทำตาปริบๆ รอห้องน้ำที่ ‘คนดีๆ’ กำลังใช้อย่างสบายใจ เพราะเหตุผลที่คุณพูดว่า ‘เยอะไป…’

ฝากทุกคนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]