หน้า SIAMSCAPE อันตรายมาก

จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นการปรับทางเท้าพระราม 1 ทางลาด-หักมุมแบบไม่ได้สนใจเลย
แถมด้วยจุดนี้รถเลี้ยวซ้าย + คนต้องการข้ามถนน ไม่มีสิ่งช่วยเหลือให้ข้ามได้อย่างปลอดภัย
น่าตกใจที่ทุกคนอยู่เฉย ปล่อยให้โครงการผ่านไปได้เฉยๆ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]