Home / โครงการ / หนึ่งพลัง / หนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “คุณอ้น, คุณบอล, คุณเอกและคุณพร เพื่อนตัวแทนกลุ่มพญาครุฑผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทั่วหล้า”

หนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “คุณอ้น, คุณบอล, คุณเอกและคุณพร เพื่อนตัวแทนกลุ่มพญาครุฑผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ทั่วหล้า”

ในภาพ นักมวยหมัดหนักทั้งนั้น:

การทำงานเราต่างมีความถนัดและความเหมาะสม ต่างมีหน้าที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
วันนี้เราร่วมกันถ่ายภาพและทุกคนช่วยกันเป็นตัวแทนชี้นิ้ว เพื่อบอกทุกคนว่า…

“เราจะเป็นหนึ่งพลังร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

ขอบคุณครับ!

ติดตามโครงการหนึ่งพลัง(ร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย): https://www.accessibilityisfreedom.org/หนึ่งพลัง/

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ