Home / ประเด็น & ปัญหา / คนพิการฟ้องสายสีม่วง / หนังสือเชิญพรรคการเมือง #ฟ้องสายสีม่วง #วันสิทธิคนพิการไทย

หนังสือเชิญพรรคการเมือง #ฟ้องสายสีม่วง #วันสิทธิคนพิการไทย

อยากพูดชัดๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม
พรรคการเมืองใด มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมที่ชัดเจน มีสิ่งให้เราจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
เอาแบบเปลี่ยนประเทศเลย
รับรองว่า ท่านได้คะแนนล้นหลาม สั้นๆ ครับ

 

 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ