Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / หนังสือตอบรับจากแมคโคร

หนังสือตอบรับจากแมคโคร

เราได้รับหนังสือชี้แจงจากแมคโครอย่างเป็นทางการแล้วครับ
เนื้อหาตามด้านล่าง ดีใจครับที่แมคโครจะเป็นอีกหนึ่งห้างที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ขอบพระคุณครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ