หนังสือตอบรับจากแมคโคร

เราได้รับหนังสือชี้แจงจากแมคโครอย่างเป็นทางการแล้วครับ
เนื้อหาตามด้านล่าง ดีใจครับที่แมคโครจะเป็นอีกหนึ่งห้างที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

ขอบพระคุณครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]