Home / ขนส่งสาธารณะ / สไลด์จากการพูดในงาน Thailand Social Expo 2018 หัวข้อ “การเข้าถึงขนส่งสาธารณะของประเทศไทย”

สไลด์จากการพูดในงาน Thailand Social Expo 2018 หัวข้อ “การเข้าถึงขนส่งสาธารณะของประเทศไทย”

เพิ่งไปพูดมาเมื่อเที่ยง
ในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ครับ
เอามาแบ่งปัญบันกัน เผื่อใครอยากศึกษา
โหลดข้อมูลได้ตามลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/file/d/1-9CKxYBNcrYzo3dkYO3sT4KTF_E4BMO8/view?usp=sharing

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.