สำรวจ ห้องน้ำพิเศษ BTS วัดพระศรีมหาธาตุ

เอาภาพมาให้ดูกัน หากวัดกันที่กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมถึงความสะอาด ถือว่าทำได้ดีเลยครับ มีจุดที่ต้องปรับ แก้ไขบ้าง เช่น
– กระจก หากติดตั้งเอียงจะดีกว่านี้
– แม่บ้านใช้ราวจับเป็นที่ห้อยกระดาษทิชชู่เสียอย่างนั้น…
ห้องน้ำอยู่ในพื้นที่ห้องน้ำพนักงาน ต้องขอใช้ถึงจะเข้าได้ ส่วนตัวผมเฉยๆ ครับ จะอยู่ตรงไหน เป็นความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ที่ต้องดูรอบด้าน ความสะดวก, ความปลอดภัยและอื่นๆ สำหรับผมขอให้มีใช้ ถือว่า โอเคแล้ว
ต้องชื่นชมคนสร้าง คือ #รฟม ครับ เราเห็นสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นดีขึ้นทุกๆ วันครับ

อ้างอิง:
1. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 (กระทรวงคมนาคม)
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (กระทรวงมหาดไทย)
3. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]