[สำรวจ] ลิฟท์พิเศษ BTS สถานีช่องนนทรี – “The End of Life”

วันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดีคนพิการฟ้องกรุงเทพมหานครและบีทีเอสให้ติดตั้งลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นี่ก็ใกล้จะครบรอบปีที่ 6 เลยจากคำสั่งศาลมา 5 ปีกับอีก 9 เดือนแล้ว สถานการณ์ปัจจุบัน ‘กรุงเทพมหานคร กำลังติดตั้งลิฟท์ส่วนที่ขาดให้…’ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่นๆ นั้น ยังไม่เห็นมีการพูดถึงครับ…

นาฬิกาเดินไป ทุกวัน ทุกวินาที คนที่มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติ อยากทำอะไรก็ทำได้ ประเทศไทยพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน แต่กลุ่มคนที่มีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงที่สังคมเรียกกันว่า ‘คนพิการ’ จะออกจากบ้านก็ยังไม่ได้, จะไปโรงเรียนก็ยังไปไม่ได้, จะไปโรงพยาบาลก็ยังไปไม่ได้… นี่เป็นภาพสะท้อน เป็นเรื่องจริง เป็นบทสรุป ถึงคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการของคนพิการในประเทศไทย…

ถ่ายเพื่อบันทึกไว้ เป็นภาพความทรงจำ และให้พวกเราที่ไม่เคยเห็นภาพ ได้เห็นความจริง BTS สถานีช่องนนทรี ที่ตัวลิฟท์ลงที่กลางถนนที่ทั้งซ้ายและขวามีรถวิ่งและใช้ความเร็วสูงตบอดเวลา ผมตั้งชื่อไว้ “The End of Life” ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]