[สำรวจและแนะนำ] ภาพ 360 การเข้าถึงท่าและเรือคลองผดุงกรุงเกษม (จุดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน)

สรุปภาพรวม: เรือคลองผดุงกรุงเกษม ยังมีปัญหา ‘เข้าถึงไม่ได้ทุกคน’ นี่คือรายการที่ต้องแก้ไข ‘เร่งด่วน’ ครับ:
1. ทางเท้า >> ขยายให้ได้มาตรฐาน, ยกสิ่งกีดขวางออกและปรับปรุงให้ประชาชนสัญจรจากระบบขนส่งสาธารณะและจุดใหญ่ๆ ได้
2. ทางลาดหน้าท่าเรือหัวลำโพง >> จัดทำทางลาดมาตรฐาน3. ทางลาดจากระดับถนนลงท่าเรือ >> จัดทำทางลาดมาตรฐาน ยาวตลอดความยาวแนวท่าเรือ
4. บนเรือ >> ปรับเก้าอี้โซนด้านหลัง ซ้ายและขวาให้เป็นแบบเก้าอี้พับเก็บได้ เพื่อให้รถเข็นเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. พื้นไฮโดรลิค >> ปรับเพื่อให้รถเข็นสามารถเคลื่อนตัวไปตำแหน่งเก้าอี้ซ้าย/ขวาได้

ส่วนรายละเอียดตามได้ที่โพส https://www.accessibilityisfreedom.org/ร่วมทดสอบเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม/

 

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]