สาวอังกฤษหัวใจไทยที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนพิการใน กทม (BBC News ไทย)

ภารกิจพาน้องฟ้า สาวอังกฤษหัวใจไทยและ BBC News Thai ทัวร์ดูสภาพบ้านเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสาร ส่งต่อความเป็นจริงสู่สาธารณะครับ

คลิ๊ป: https://youtu.be/hCybPoi90uE

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]