สังคมต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมให้คอยเป็น “คุก” ที่พร้อมจะขังคนพิการ

‘ที่จอดรถคนพิการ’ ในบ้านเรา ไปที่ไหนๆ ส่วนใหญ่มักจะเห็นมีไม้กั้นตามภาพ
หลายๆ ท่านที่ไม่ได้เป็นคนที่จำเป็นต้องใช้อาจจะไม่รู้สึกอะไร วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น…

มาตรการ การใช้ ‘ไม้กั้น’ เกิดขึ้นเพราะ ‘การแย่งสิทธิที่จอดรถคนพิการ’ เกิดขึ้นตลอดเวลา
‘ความมักง่าย’ ของคนบางคน ทำให้เจ้าของสถานที่ ‘ไม่มีทางเลือก’ เลยต้องใช้วิธีนี้
‘ไม้กั้น’ ไม่สามารถป้องกันคนละเมิดได้ ก็แค่เดินลงไปเลื่อนออกได้ง่ายๆ

ในขณะที่คนพิการที่ขับรถมาเอง ก็จะไม่สามารถจอดได้โดยสะดวก ต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเปิดให้
ผมเคยต้องจอดรถรอเจ้าหน้าที่ รปภ มาเปิดให้ รอจนเบื่อ ขับอ้อมไปขอแรงอีกคนที่อยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ยอมมา เพราะไม่ใช่พื้นที่ที่เขาดูแล
ผมเลยใช้วิธีขับรถ ‘ไถ’ ไอ้ไม้กั้นนี้ ไปเอง เพราะจะให้ยกรถเข็นลง ไปเลื่อนไม้กั้น แล้วก็ต้องยกรถเข็นขึ้นมาเพื่อขับรถเข้าซองจอด ‘มันเกินไปหน่อย’

คนพิการ คนที่มีสิทธิตามกฏหมาย ถูกละเมิด ถูกริดรอนสิทธิ และสุดท้ายได้รับผลกระทบจากความพยายามที่จะป้องกันปัญหา

คนพิการ, คนที่ร่างกายที่มีศักยภาพร่างกายที่ด้อยกว่า ยินดีและพร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ทุกคนพยายามที่สุดที่จะรับผิดชอบตัวเองให้ได้ อย่างดีที่สุด แต่สังคมต้องไม่สร้าง, ต้องไม่ทำให้สภาพแวดล้อมกลายเป็น ‘คุก’ ที่พร้อมจะขังคนพิการ

สำนึกสาธารณะ ให้เกียรติ ให้ความเคารพในสิทธิของคนอื่น และปฏิบัติตามกฏหมาย จะทำให้สังคมเกิดความสงบในทุกๆ เรื่อง
ฝากพวกเราด้วยครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]