Home / สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน / ที่จอดรถคนพิการ / สังคมต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมให้คอยเป็น “คุก” ที่พร้อมจะขังคนพิการ

สังคมต้องไม่สร้างสภาพแวดล้อมให้คอยเป็น “คุก” ที่พร้อมจะขังคนพิการ

#ที่จอดรถคนพิการ ในบ้านเรา ไปที่ไหนๆ ส่วนมาก จะเห็นมีไม้กั้นตามภาพ วันนี้ผมอยากให้พวกทุกเข้าใจชัดเจนขึ้น…

มาตรการ การใช้ “ไม้กั้น” เกิดขึ้นเพราะ การแย่งสิทธิที่จอดรถคนพิการเกิดขึ้นตลอดเวลา
#ความมักง่าย ไร้สำนึกของคนบางคน ทำให้เจ้าของสถานที่ “ไม่มีทางเลือก” เลยต้องใช้วิธีนี้

“ไม้กั้น” ไม่สามารถป้องกันคนละเมิดได้ ก็แค่เดินลงไปเลื่อนออกได้ง่ายๆ ในขณะที่คนพิการที่ขับรถมาเอง ก็จะไม่สามารถจอดได้โดยสะดวก ต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเปิดให้

เมื่อวาน ผมรอเจ้าหน้าที่ รปภ จนเบื่อ ขับอ้อมไปขอแรงอีกคนที่อยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ยอมมา
ผมเลยใช้วิธีขับรถ “ไถ” ไอ้ไม้กั้นนี้ ไปเอง เพราะให้ยกรถเข็นลง ไปเลื่อนไม้กั้น แล้วก็ต้องยกรถเข็นขึ้นมาเพื่อขับรถเข้าซองจอด “มันเกินไป”

คนพิการทุกคน ยินดีและพร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในส่วนร่างกาย สุขภาพ รับผิดชอบตัวเองให้ได้
แต่สังคมต้องไม่สร้าง ต้องไม่ทำให้สภาพแวดล้อมให้คอยเป็นคุกที่พร้อมจะขังคนพิการ…

คนพิการเป็นเจ้าของสิทธิตามกฏหมาย ถูกละเมิด ถูกริดรอนสิทธิ และยังได้รับผลกระทบจากความพยายามที่จะป้องกันปัญหา

สำนึกสาธารณะ ให้เกียรติ ให้ความเคารพในสิทธิของคนอื่น และปฏิบัติตามกฏหมาย จะทำให้สังคมเกิดความสงบครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[サバ]