สร้างให้ถูกต้องตามกฏหมาย เรื่องง่ายๆ ยังทำไม่ได้ น่าเบื่อจริงๆ (ห้างสยามพารากอน)

ภาพ ที่จอดรถคนพิการสร้างใหม่ ไม่ถูกต้อง

ห้างระดับโลก แปลกดีครับ ไปมาก็หลายรอบ ไปบอกกันชัดๆ ยังสร้างไม่ถูกต้อง
ตามภาพ น้องถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งมาให้ เห็นแล้วน่าเบื่อจริงๆ นะ
ที่จอดรถคนพิการ…
1. ความกว้างด้านข้างต้อง+1 เมตร
2. โลโก้ที่พื้นต้องอยู่ชิดด้านหน้า…
3. จำนวนนั้นผมยังไม่เคยไปนับซักที ไม่รู้ครบหรือเปล่า
4. ส่วนการดูแล… หมดคำพูดครับ

กฏกระทรวงใหม่ เพิ่งออก ทำให้ถูกกฏหมายด้วยครับ:
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยควำมสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) 2564 https://drive.google.com/file/d/1FPTHqkYUbHUGekzUYaE7sKkTauQEPtIk/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.