ส่งความห่วงใยในการสร้างเมืองสำหรับทุกคน กับโครงการสมาร์ทซิตี้ ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น สุชัย บุตรสาระ

สมาร์ท
ซิตี้
ไหนๆ เราไปถึงจังหวัดขอนแก่นทั้งที มีโอกาสก็ต้องไม่พลาดที่จะได้พบเจ้าเมืองนายเมือง
หลังจากร่วมงานหลักที่ถูกเชิญไปแล้ว ด้วยความกรุณาของคณะทำงาน
เราได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น คุณสุชัย บุตรสาระ 

สมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะถูกพัฒนาเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบในทุกมิติ
การเริ่มต้นสร้างทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณไปได้มาก

แม้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่อย่างน้อยก็ได้เรียนให้ท่านได้รับทราบถึงความห่วงใย
การสร้างเมืองที่ให้มีโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน

ผมได้กราบฝากนามบัตรไว้กับท่าน อย่างน้อยขอเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในการเดินทางพัฒนาเมืองที่สำคัญนี้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องมีส่วนร่วมสำคัญมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานพิเศษ
สิ่งที่ผมทำอยู่คือการสนับสนุนโยบายประชารัฐนั่นเองครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]