Home / ประเด็น & ปัญหา / สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ / [สภาพแวดล้อม]ทางเท้าที่อันตราย

[สภาพแวดล้อม]ทางเท้าที่อันตราย

เป็นภาพที่ผมถ่ายเมื่อวันก่อน สี่แยกพระราม 9 ครับ เป็นภาพที่พวกเราเห็นจนชินตา เดินไปไหน ก็เป็นแบบนี้

ผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่แห่งนี้มาตั้งแต่เด็ก เราเห็นภาพเหล่านี้จนชินตาเหมือนกัน สำหรับผมแล้ว ณ วันนี้ คิดง่ายๆ เพียงว่า อยากให้ปัญหาหายไป ก็ต้องลงมือแก้ไขมันด้วยตัวพวกเรากันเอง

#ประกาศ ขอชวนพวกเรามาทำงานกันครับ ปัญหาเหล่านี้จะหายไปเมื่อพวกเรา ‘ทุกคน’ ร่วมมือกันทำงาน แก้ไขมัน

มาช่วยกันปัดกวาดเช็ดถู ‘บ้านของเรา’ กันครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]