สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี


อุบัติเหตุเกิดผลกระทบรุนแรงทุกๆ ด้าน
และอุบัติเหตุส่งผลให้จำนวนคนพิการเพิ่มด้วยเช่นกัน

ปีใหม่ที่ผ่านมาเราติดตามดูตัวเลขตลอด
เอาผลการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีมาฝากครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]