สถานที่ยอดเยี่ยมและยอดแย่ คุณอยากให้ข้อมูลไหนน้อยลง?

งานเพื่อ
ให้คนใน
สังคมเกิด
สำนึก
สาธารณะ
นั้นไม่ง่ายและต้องใช้เวลามาก

คำถามที่ผมอยากกระตุ้นกับสังคมวันนี้คือ
คุณอยากให้ข้อมูลตรงไหนน้อยลงไปเรื่อยๆ?

การทำงานชิ้นนี้ทางลัดนั้นไม่มีครับ
ทุกวิถีทางเพื่อให้สถานที่สุดแย่นั้นหายไป
เรายินดีช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างที่สุด
หากสถานที่ใดทำการปรับปรุงแล้ว หรือมีโครงการติดต่อ ขอความช่วยเหลือ
หากองค์กรใดต้องการสนับสนุนเราเพื่อให้เกิดพลังที่ต่อเนื่อง
โปรดติดต่อเราครับ

สถานที่ยอดเยี่ยม https://goo.gl/CaEpCN
สถานที่ยอดแย่ https://goo.gl/cHGcx7

สถานที่สุดยอด สถานที่สุดแย่

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.