สถานการณ์สภาพแวดล้อม ‘อากาศเป็นพิษ’ ตอน#1

#SabaLive
สถานการณ์ภาวะอากาศเป็นพิษฝุ่นควัน
ตอน#1 : พวกเราเอายังไงดีครับ?

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]