สตรีทฟู๊ด คุณเลือกแบบไหน?

การอยู่อาศัยร่วมกัน เพิ่งพากัน
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของบ้านเมือง / กฏหมายและการบังคับใช้

สุดท้าย คำตอบอยู่ที่ประชาชน, คุณเลือกแบบไหน?

1. ทางเท้า สะดวกสะอาด ปลอดภัย ผู้ค้าไปขายที่เฉพาะไม่รบกวนการสัญจร
2. ให้มันเป็นแบบนี้แหละ อยู่ๆ กันไป…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]