ศาลแขวงนนทบุรีจัดเต็มสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม กราบขอบพระคุณครับ

ภาพ พี่อู๊ดกำลังตรวจสอบที่จอดรถคนพิการใหม่

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 ผมมีงานคดีที่ศาลแขวงนนทบุรีอีกครั้ง จึงได้เห็นทางศาลจัดทำที่จอดรถสำหรับคนพิการไว้แล้ว
ก่อนหน้านั้นได้มีโอกาสเข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี และได้เรียนปรึกษาถึงกรณีปัญหาเรื่องที่จอดรถคนพิการในบริเวณศาล
โดยต้องถือว่าท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรีท่านรับฟังและพยายามทำให้เกิดความเท่าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นสำหรับคนพิการ ซึ่งทำให้เกิดการเข้าถึงได้

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมทั้งศาลแขวงนนทบุรีและศาลจังหวัดนนทบุรีรวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีที่จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งลิฟท์, ทางลาด, ที่จอดรถคนพิการ รวมถึงห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าไปใช้บริการในศาลได้ด้วยความสะดวกต้องขอขอบคุณท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้ครับ

ภาพ พี่อู๊ดถ่ายภาพร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]