วิทยากรบรรยาย ‘ให้บริการอย่างถูกต้อง สะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมกัน’

งานรักษาความปลอดภัยและการให้บริการมีความสำคัญอยู่ในอันดับต้นๆ ของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
การทำให้ผู้โดยสารสามารถที่เดินทางผ่านเข้าและออกจากระบบได้อย่างถูกต้อง สะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมกันนั้นสำคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ามาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ นี่ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของงานให้บริการ

บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัด (ACS) และ Airport Rail Link ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรสามารถให้บริการได้อย่างดีย่ิงๆ ขึ้นไป จึงเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ให้บริการอย่างถูกต้อง สะดวก ปลอดภัยและเท่าเทียมกัน” ขึ้น

ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษและผมได้เชิญน้องๆ คุณเอก – ผู้พิการทางสายตา, ผักกาด – คนพิการรุนแรง/รถเข็น เข้าเป็นวิทยากรร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและปลอดภัย ครั้งนี้เวลาไม่มากนัก ถือเป็นการทดลองและนำร่อง สนุกมาก เราได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล รับเสียงสะท้อนของคนทำงานที่อยู่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด เพื่อนำกลับไปเป็นข้อมูลพัฒนาการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ

ขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัด (ACS) และผู้บริหาร Airport Rail Link และคณะทำงานเบื้องหลังทุกท่าน ที่ทำให้งานเกิดผลกระทบที่ดีต่อองค์กรและสังคมในภาพรวมครับ

 

 

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]