วันสืบพยานจำเลย (คดี Revo)

ภาพ ทุกคนถ่ายรวมกันที่หน้าศาล

16 ธันวาคม 2565
วันสืบพยานจำเลย คดี Revo, วันนี้ผมโดนถามบ้าง

ถ่ายภาพรวมกันก่อนที่จะขึ้นไปห้องพิจารณาคดี
เพื่อน พี่ น้อง ผู้แทนมาจากทั่วทุกสารทิศ แทบทุกจังหวัด, องค์กรคนพิการ หน่วยงานที่เราร่วมทำงานมาครบถ้วน

Wheelchair และคนมากันขนาดนี้ เดินทาง อาหาร น้ำ เกิดค่าใช้จ่ายไม่น้อย กราบขอบพระคุณเฮียๆ เจ้ๆ ที่เป็นกำลังสนับสนุนหลักให้ครับ

ใครที่อยู่ฟังจนถึงตอนช่วงเกือบท้ายๆ จะได้ฟังเรื่องราวสั้นๆ ที่พิเศษ และคุณจะไม่มีโอกาสได้ยินมันอีกเลย
ขอบคุณทุกคนที่ลำบากเดินทางมา แล้วยังต้องมานั่งทนฟังการสืบพยานหลายๆ ชั่วโมง

หากต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ขอจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]