ลิฟท์ ดอนเมือง สีแดง 360 IMG_20201204-cover 800px

ภาพ ซาบะอยู่ในลิฟท์

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]