“ลิฟท์แบบยาว” ความผิดพลาดในการออกแบบของ BTS ที่มีผลกระทบต่อผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้

BTS ตั้งแต่เริ่มสร้าง บางสถานีมีการติดตั้งลิฟท์ ที่เรามาพบทีหลังว่าเป็นลิฟท์แบบยาว
ที่สามารถขึ้นทะลุไปได้ทุกชั้น ผลก็คือ จะทำให้ BTS ไม่สามารถควบคุมผู้โดยสารได้
กระทบถึงทั้งความปลอดภัยและการควบคุมการจำหน่ายตั๋ว
สถานีต้องปิดลิฟท์ และเปิดเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น
ลิฟท์ตัวนี้ยังเป็นลิฟท์แบบเปิด(ไม่มีหลังคา) ทำให้ผู้โดยสารที่กำลังรอลิฟท์ต้องทนตากแดด ตากฝน
กดเรียก รอเจ้าหน้าที่มาเปิดลิฟท์ให้ และยังมีผลกระทบคือเจ้าหน้าที่ต้องมาคอยดูแล เปิด/ปิด ลิฟท์ตลอดเวลา
ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่เองก็มีจำนวนจำกัด ช่วงเวลาเร่งด่วนทุกๆ ครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลผู้โดยสารได้พร้อมๆ กัน

ภาพตัวอย่างนี้เป็นลิฟท์ BTS สถานีอโศก ฝั่งหน้าห้าง Terminal 21
ก็ยังดีที่จุดนี้มีลิฟท์(และทางลาด)อีก 1 ตัวอยู่ใกล้ๆ กันสามารถขึ้นไปชั้นจำหน่ายตั๋วได้

ก็เป็นปัญหาที่ยังรอแก้ไข ผมเชื่อมั่นว่าความผิดพลาดในการออกแบบเพียงเท่านี้
ยังมีแนวทางที่จะสามารถจัดการได้โดยที่ไม่ต้องปิดลิฟท์ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]