ลิฟท์เกาะราวบันได อันตรายถึงชีวิต


การเลือกอุปกรณ์เพื่อทดแทนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ต้องละเอียดอ่อน ต้องรอบคอบ ต้องมองผลกระทบรอบด้าน
ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัยใช้ได้กับคนหมู่มาก และที่สำคัญที่สุด อุปกรณ์นั้นๆ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเอง

‘ลิฟท์เกาะราวบันได’ หนึ่งในอุปกรณ์ที่มักถูกเลือกใช้เพียงเพราะ ถูกและติดตั้งง่าย แต่ผลคือใช้ได้เพียงบางคน และสำคัญที่สุดอัตรายถึงชีวิต

ดูข่าวจากคลิ๊ปนี้ https://youtu.be/3QhlZcUmNQs ไม่ต้องอะไรมาก ลองคิดง่ายๆ ‘คนที่ตกนี้เป็นคุณ หรือคนในครอบครัวคุณ’ ก็พอแล้วครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]