ลิฟท์สนามบินดอนเมือง [Accessibility Review 360]

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในลิฟท์โดยสาร อาคารผู้โดยสารขาออก เดินจากอาคารจอดรถ อยู่ซ้ายมือ ไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆ นะครับ อ้างอิงคร่าวๆ จากความสูงผม มีจุดสังเกตุตามนี้ครับ:

1. ปุ่มควบคุมลิฟท์
เทียบเคียงจากระดับไหล่ผม ประมาณ 105ซม. ครับ
กฏกระทรวง: “ปุ่มล่างอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90ซม. / ปุ่มบนไม่เกิน 120ซม.”

2. ประตู/ภายในลิฟท์
เป็นแบบทึบมองไม่เห็นภาพนอก โปรดสังเกตุภายในลิฟท์ไม่มีกล้อง CCTV ครับ
กฏกระทรวง: “มีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอก/ในได้”

อ้างอิง:
– กฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ปี 2564 https://www.accessibilityisfreedom.org/กฏหมายไทย/

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]