ลงพื้นที่สำรวจสวนคลองช่องนนทรี

ภาพ ทีมสำรวจถ่ายภาพร่วมกันในสวน

19 เมษายน 2565 11:00 น.
ร่วมลงพื้นที่สำรวจสวนคลองช่องนนทรี ประกอบด้วย ทีมจากผู้ออกแบบ, ทีมจากสำนักการโยธา, ทีมจากผู้รับเหมา, ทีมจากน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่, ผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและแน่นอน พี่ซาบะจาก Accessibility Is Freedom ในฐานะผู้แทนภาคีเครือข่าย T4A และภาคีเครือข่ายคนพิการ

สวนใกล้เสร็จแล้ว เราเคยไปลงสำรวจ ทุกคนคงได้ดูคลิ๊ป วันนี้เป็นวันพาคณะลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
เพราะเราอยากเห็นโครงการใหม่ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เราร่วมทำงานตั้งแต่ต้น เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด สามารถอวดชาวโลกได้ในทุกๆ เรื่องโดยเฉพาะการเข้าถึงของทุกคนที่ต้องสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก่อนทุกๆ เรื่อง
ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในการติดตามงาน เดี๋ยวผมทำเอกสารอีกทีครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]