“ลงจากรถไฟฟ้าแล้วไปไหนต่อ…?”

รถไฟฟ้าเป็นขนส่งมวลชนหลัก ที่ขนคนเข้าไปส่วนต่างๆ ในเมือง ก่อนจะไปเชื่อมต่อกับขนส่งมวลชนรอง อย่างรถเมล์ แท็กซี่ หรือการเดิน ซึ่งทำหน้าที่เป็น feeder พาเราเข้าไปในซอยได้ลึกกว่า ‘การเดินทางที่ไร้รอยต่อ’ เป็นคำที่เราคุยกับ รมต. กระทรวงคมนาคม และส่วนที่เกี่ยวข้องมาหลายปีแล้วครับ ทุกคนช่วยกันผลักดันจนมีการบรรจุ ‘การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียม’ เป็นหนึ่งในยุทธศาตร์หลักของกระทรวงแล้ว

แนวคิดเคาะแล้ว, กฎหมายร่างแล้ว เหลือก็การ “ลงมือทำ” ให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

หลายปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมาก  แต่ยังไม่พอที่จะทำให้คนพิการมีชีวิตที่อิสระได้
คนพิการเฝ้ารอทุกวินาทีให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง (รอมาหลายสิบปีแล้ว!)
นาฬิกาเดินไม่หยุด ทุกๆ วินาที คือ ความเสียหาย และเสียโอกาสของประเทศชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนั้นแท้จริงแล้ว ‘ทุกคนจะมีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอน’ ครับ…

https://www.accessibilityisfreedom.org/ขนส่งสาธารณะ/

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]