Home / ขนส่งสาธารณะ / ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคน ครั้งที่ 1/2559

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคน ครั้งที่ 1/2559

access-committee

15 พย. 59

ปฏิบัติงานในฐานะหนึ่งในผู้แทนมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
และร่วมทีมผู้แทนคณะทำงานขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ณ กระทรวงคมนาคม
โดยมี โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการ
และผู้แทนคนพิการจากองค์กรส่วนต่างๆ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการที่แต่งตั้งใหม่
เนื้อหาเป็นการแนะนำ, ติดตาม สอบถาม เรื่องและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศการประชุมดีมาก ผู้แทนจาก สนข (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) เองก็ร่วมผลักดันเต็มที่
ท่านประธานน่ารักมากๆ ครับ ท่านกล่าวไว้ชัดเจน “เราขยับเข้าหากันและทำงานร่วมกัน…”

Accessibility Is Freedom ในฐานะที่ติดตามงานสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยเฉพาะการคมนาคมระบบราง มากว่า 2 ปีแล้ว
ที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมทำงานกับภาครัฐ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
และเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาการจัดและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจะแก้ไขได้
ก็ต่อเมื่อให้เจ้าของปัญหาได้ร่วมทำงานทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย
เพราะจะไม่มีใครรับรู้ถึงปัญหาได้แท้จริง นอกจากคนที่เดือดร้อนนั่นเอง

หน้าที่ของเรา คือ ร่วมติดตามและตรวจสอบ และให้คำแนะนำ
เราหวังที่จะเห็นการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและใช้ได้จริง
เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเพิ่งพาตนเองได้ในที่สุดครับ

Credit ภาพจากกระทรวงคมนาคม, ขอแปะ logo เพื่อแสดงแหล่งเผยแพร่นะครับ
อ้างอิง : https://www.facebook.com/sod.mot/posts/1519411348074952

– – –
ติดตามเรา:
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Web : http://www.accessibilityisfreedom.org/

ประเด็นต่างๆ:
– งานระดับนโยบาย : https://goo.gl/TVYU8R
– การคมนาคม : http://goo.gl/oy3nho

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/i02iPu
– – –

access-committee-7
[นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการ]
access-committee-5

access-committee-6

access-committee-8

access-committee-2

access-committee-0355
[ขอลงภาพนี้ไว้เป็น credit ช่างภาพสุภาพสตรี กระทรวงคมนาคม แต่งตัวน่ารักมากๆ ครับ]
access-committee-0366
[คุณวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ สนข ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมหลังประชุม ขอบพระคุณครับ]
access-committee-19

access-committee-0364
[5 จุดพื้นที่ต้นแบบ]

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.