ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (กรม พก)

วันที่ 29 เมษายน 25623
ชื่อเต็มๆ ของคณะนี้ คือ ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ’ ครับ

โดยครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของผมครับ
การประชุมครั้งแรกผมไม่ได้ร่วมเพราะนัดกระชั้นจริงๆ และปรากฏว่าได้รับแจ้งมติเลือกประธานคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ด้วยว่าเป็นปีแรกที่ผมเพิ่งเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ผมตั้งใจนั่งฟังซะส่วนใหญ่ เก็บข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ครับ
ดีใจที่เห็นท่านประธานประชุม ท่านรอง อธิบดี กรม พก พูดถึงเสียงสะท้อนต่างๆ ของปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในภาพรวม
และดีใจที่เห็นสมาชิกพูดถึงโครงการตรวจติดตามสิ่งอำนวยความสะดวกที่ กรม พก เป็นผู้ว่าจ้างครับ

ซาบะลุยงานผลักดันสิ่งอำนวยสะดวกพื้นฐานเข้มๆ มาตลอด 5 ปีและฉากหลังอีกไม่นับ
ผมหวังว่าพลังที่ผมมีจะช่วยเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างได้
อย่าลืมช่วยกันเชียร์นะครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]