Home / ขนส่งสาธารณะ / ขนส่งระบบราง / ร่วมงาน รฟท เฉลิมฉลอง ‘100 ปีสถานีกรุงเทพ’ และถือโอกาสนี้นำเรียนปัญหา รถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ ผว รฟม (อีกครั้ง)

ร่วมงาน รฟท เฉลิมฉลอง ‘100 ปีสถานีกรุงเทพ’ และถือโอกาสนี้นำเรียนปัญหา รถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ ผว รฟม (อีกครั้ง)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

พื้นที่จัดงานมีการจัดแสดงหัวรถจักรไอน้ำ ตลาดร้อยปี และการแสดงต่างๆ บนเวที
หลังจากประธานกล่าวเปิดงาน
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เพื่อเรียนท่านเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน อีกครั้ง

โดยเราได้เรียนย้ำกับท่านว่า:

สายสีม่วงยังมีปัญหาการเข้าถึง
และคนพิการเดือดร้อนจริงๆ
ขอท่านได้ให้ความกรุณาลงพื้นที่สำรวจพร้อมกัน

ท่านได้ให้ความกรุณาให้เวลาเราพูดคุย ถึงแม้จะช่วงสั้นๆ
และได้ตอบรับ อนุญาติให้เราส่งหนังสือถึง

เราหวังว่าการร่วมลงสำรวจพื้นที่
จะทำให้ท่านเห็นและเข้าใจ
ถึงปัญหาของคนพิการทุกประเภทอย่างแท้จริง

โปรดติดตาม เร็วๆ นี้ครับ!

 

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.