รู้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายลิฟท์สายสีม่วง หากติดเพิ่มให้ครบ ใช้งบประมาณไม่ถึง 1% ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
เปิดให้บริการมาปีกว่าแล้ว และยังติดลิฟท์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ เพียงแค่ครึ่งเดียว(ของทางเข้า/ออก)

ทางเข้า/ออกที่ยังไม่ติดตั้งอีก 32 จุด ประเมินค่าใช้จ่ายลิฟท์ตัวละ 10 ล้านบาท
หากติดตั้งเพิ่มที่เหลือทั้งหมด ใช้งบเพียงแค่ 320 ล้านบาท
จากงบประมาณทั้งโครงการ 6 หมื่นล้านบาท

ซึ่งตัวเลขนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ World Bank บอกไว้ว่า

“Research has demonstrated that the cost of accessibility
is generally less than 1% of total construction costs;
however, the cost of making adaptations after a building is completed is far greater.”

แต่ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
หากเข้าใจถึงเรื่องสิทธิมนุษย์ชนอย่างแท้จริงแล้ว
แม้แต่คนๆ เดียว เราก็ไม่สามารถตัด ลด ทอนสิทธิได้ครับ

purplelinecostchart

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]