รู้ตัวว่า ‘เสี่ยง’ ต้องกักตัวและรายงาน ‘ทันที’

ภาพ โป๊สเตอร์ สงสัยเสี่ยง กักตัว+แจ้ง

ประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันยังไม่ลด สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ล้นมานานแล้ว

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ผมพบ คือ สังคมรอบๆ ข้าง เมื่อรู้ว่าตัวเองเสี่ยงยังไม่ยอมกักตัวและไม่รายงานยังเดินทาง ทำธุระต่างๆ เหมือนปกติ จนถึงวันไปตรวจและได้รับผลยืนยัน
ตรงนี้เป็นหนึ่งในความ ‘เสี่ยงสูงมาก’ ผู้คนรอบๆ ข้าง ล้วนได้รับผลกระทบอย่างมาก

เมื่อเราประเมินตัวเองว่า ‘เสี่ยง’ ต้องกักตัวและรายงานทันที
การรายงานนั่นคือความรับผิดชอบโดยตรงต่อส่วนรวม ร่วมด้วยช่วยกันครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]