รีวิวรถไฟฟ้าสายสีทอง ชานชาลา

มาดูบนชานชาลาบ้าง

[รถไฟฟ้าสายสีทอง] คร่าวๆ ระบบรู้สึกลักษณะสถานีจะเล็ก ย่อมกว่าสถานีรถไฟฟ้าระบบอื่นที่เป็นระบบรางและใช้ล้อเหล็กทั่วไป เช่น ของ BTS หรือ MRT

ตามภาพเป็นชานชาลาสถานีกรุงธนบุรี มีการติดตั้งประตูกันผู้โดยสารตกราง มีการวางกระเบื้องสัมผัสเพื่อผู้พิการสายตา(เฉพาะตัวเตือน) โครงสร้างสถานีนี้ถือว่าดูดี ให้คนที่ไม่เคยไปได้เห็นสภาพแวดล้อมครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]