การเงินและบัญชี

saba access ask for your support

เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานจำเป็นสำหรับทุกคน
เราทำงานอย่างหนัก ร่วมเป็นหนึ่งพลังเปลี่ยนประเทศไทย

ทุกๆ การเคลื่อนไหวมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอ
เพื่อที่จะให้เราสามารถทำงานที่ต่อเนื่องได้ การให้ความสนับสนุนนั้นจำเป็นอย่างมาก
และคุณก็สามารถเป็นหนึ่งพลังร่วมกับเราได้

งบสนับสนุนเพื่อการทำงาน เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การเงินทั้งเข้า ออกมีชัดเจนและตรวจสอบได้ ตามลิงค์นี้ครับ: https://goo.gl/ic7yA7

ขอบคุณครับ
/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

[ธนาคาร] ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : พาราไดซ์ พาร์ค
เลขที่บัญชี : 628-2-29912-5
ชื่อบัญชี : มานิตย์ อินทร์พิมพ์
– – – – –
[Paypal] [email protected]

 

ข้อมูลสรุปการเงิน

รายรับ/จ่ายในภาพรวม

สรุปแยกประเภทรายจ่าย: