ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้สายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ พศ. 2553

ปัญหาคนพิการเดินทางด้วยสายการบิน
เกิดมาต่อเนื่องเนิ่นนาน ยังไม่มีที่ท่าจะถูกแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
นี่ล่าสุดคนพิการระดับแกนนำชาติ โดนเองเลย

ผมเกาะ ติดตามมาได้ซัก 2 ปีแล้วครับ
ไล่อ่านกฏหมายการบินตเนื่องมาเป็นระยะๆ
เอาแบบในประเทศไปก่อนครับ

เอกสารเต็ม download ได้ที่นี่ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]

Leave a Reply

Your email address will not be published.