ระบบสนับสนุนคนพิการ (วิชา SA206 / พัฒนาสังคม / ธรรมศาสตร์ / 2022)

วันนี้แปลงร่างเป็นอาจารย์พิเศษ มาสอนคณะพัฒนาสังคม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ครับ

หนึ่งในงานที่เราตั้งใจทำมาก คือ สร้างคนรุ่นใหม่, ทำมาตลอด 8ปี ได้แล้วครับ
ทั้งคณะสถาปัตย์ และคณะพัฒนาสังคม ยังมีฝั่งกฏหมายด้วย
ปีหนึ่งมีน้องๆ คนรุ่นใหม่ กว่า 200คน++ ได้ข้อมูล ได้ความรู้ ได้ Fact ที่เป็นจริง และเข้าใจคนในสังคมรอบๆ ตัวเพิ่มขึ้น
นี่คือแนวทางการสร้างโลกใหม่อย่างยังยืนครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]