Home / ประเด็น & ปัญหา / คนพิการฟ้องสายสีม่วง / รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ติดตั้งลิฟท์และทางลาดให้ครบถ้วน เป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูงไปหรือไม่?

รถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ติดตั้งลิฟท์และทางลาดให้ครบถ้วน เป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูงไปหรือไม่?

ตอบ “ไม่ครับ” การติดตั้งลิฟท์และทางลาดให้ครบถ้วนทุกทางเข้า-ออก
ใช้งบประมาณเพียงแค่ 1% ของโครงการ

แต่ ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากแค่ไหน ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ทำได้
เพราะทุกอย่างกำหนดไว้แล้วในกฏหมายตั้งแต่ 13 ปีที่แล้ว
ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรี พูดไว้อย่างชัดเจน “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ