รถไฟทางคู่ระยะที่ 1 สร้างไม่ตรงตามแบบและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)

ภาพ แบบก่อสร้างสถานีสวนสน

เราได้รับข้อมูลจากภาคีฯ ดังนี้ครับ:
1. ปปช ลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 สถานี สถานะเสร็จ 99% แล้ว พบว่า “ไม่มีทางข้าม(แบบสะพานลอยหรือแบบทางลอด) และลิฟท์”
2. เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากภาคีฯ ว่า ‘ทุกสถานี-ไม่มี, เป็นเพียงทางข้ามแบบเก่าที่หัวและท้ายสถานี’ (ตามตัวอย่างสถานีชุมทางบัวใหญ่)3. สัญญาที่ 3 แผนรับมอบคือเดือนหน้า
4. ภาคีฯ มีการสอบถามกลับไปหา รฟท แล้ว, ได้รับคำตอบกลับมาว่า ‘ไม่คุ้มค่า ผู้โดยสารน้อย’ เลยตัดทางข้ามฝากและลิฟท์ออกไป (ทั้งๆ ที่แบบและ TOR มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน)

เราร่วมลุยเดินหน้า ดังนี้ครับ:
1. แจ้งภาคีเครือข่ายฝั่งคนพิการให้รับทราบ
2. ทำหนังสือร้องถึงท่านนายกรัฐมนตรี และสำเนาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม, กรมการขนส่งทางราง, การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทราบล่าสุดว่า ปปช ได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ คือ ขอให้ชี้แจงเป็นทางการถึงความไม่คุ้มค่า และร้องผู้ว่าการ รฟท ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เราจะเดินหน้าจับงานชิ้นนี้อย่างเข้มข้น การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สะดวก ปลอดภัย นั่นคือการให้โอกาสการเดินทางอย่างเท่าเทียมกัน, เมื่อทุกคนเดินทางได้ โอกาสการพัฒนาการของแต่ละคนก็จะเท่าๆ กัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย

ประเด็น #รฟท ที่เราติดตามมาตลอด ตามลิงค์นี้ครับ https://www.accessibilityisfreedom.org/?tag=รฟท

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]