รถไฟทางคู่ (รฟท)

– รถไฟทางคู่ สายใต้ หัวหิน-ประจวบ สัญญา 3 / Progress : 99% (รอส่งมอบงาน)
– ชุมทางบัวใหญ่ ได้รับข้อมูลจากภาคีพื้นที่ 2 ปีที่แล้ว ลิงค์ https://www.accessibilityisfreedom.org/การเข้าถึง-สถานีรถไฟ-ชุมทางบัวใหญ่/

[ข้อมูลอ้างอิง] คุณติณ/ภาคีภาคประชาชน