รถตู้ร่วมละเมิดสิทธิ ที่จอดรถคนพิการ

กราบขอความช่วยเหลือ ท่าน ผอ ขนส่งฯ​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบและลงโทษ

วัน/เวลา: 11 ธันวาคม 2562 เวลา 1:25pm
จุดตำแหน่ง: ปั้มเซลมหาราช อยุธยา

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]