มีรถเข็น 25 คันให้สำหรับคนที่เดือดร้อน


โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนส์ กรุงเทพบัวหลวง จส 100 และ Accessibility Is Freedom
ประกาศ มีรถเข็น 25 คัน เข้าไปป้อนข้อมูลได้ที่ (จบโครงการแล้ว)

คณะกรรมการจะพิจารณา ตามข้อมูลที่ป้อนข้อมูลครบถ้วน มีความจำเป็น
รับมอบวันที่ 5 มิ.ย. ที่สวนโมก ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]