Home / โครงการ / ช่วยแบ่งปัน / บริจาคอุปกรณ์ / มีรถเข็น 25 คันให้สำหรับคนที่เดือดร้อน

มีรถเข็น 25 คันให้สำหรับคนที่เดือดร้อน


โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนส์ กรุงเทพบัวหลวง จส 100 และ Accessibility Is Freedom
ประกาศ มีรถเข็น 25 คัน เข้าไปป้อนข้อมูลได้ที่ (จบโครงการแล้ว)

คณะกรรมการจะพิจารณา ตามข้อมูลที่ป้อนข้อมูลครบถ้วน มีความจำเป็น
รับมอบวันที่ 5 มิ.ย. ที่สวนโมก ครับ

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ