ภาระกิจเป็นผู้แทนคณะ T4A ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

T4ARUMeeting-20170124144959

การพัฒนา
สิ่งอำนวย
ความสะดวก
พื้นฐาน
ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นบ้าง แต่ไม่มากนัก
เรามีกฏหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
แต่ในแง่การนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ยังมีปัญหาอยู่มาก

กว่า 30ปีที่ผมได้รับรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง
คนพิการส่งเสียงบอกสังคมและผู้คนให้รับรู้ถึงความจำเป็นต่างๆ เสมอมา

การแก้ไขปัญหา ฟ้องศาลปกครองสูงสุด และล่าสุดฟ้องศาลแพ่ง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่การจัดสร้างล่าช้า  เสียงของเราตรงไปตรงมาและชัดเจน

อีกหนึ่งมิติ เป็นยุทธศาตร์ที่จำเป็น นั่นคือ สร้างความเข้าใจที่แท้จริงให้กับสังคมในภาพรวม
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่พิการนั้นให้ได้เข้าใจอย่างแท้จริง ว่าแท้จริงแล้ว…

สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานนั้นจำเป็นต้องมี
และต้องสร้างให้สมบูรณ์อย่างที่สุดตั้งแต่เริ่มต้น
และสิ่งเหล่านี้ทุกๆ คนมีโอกาสที่จะต้องใช้ทั้งสิ้น
หากไม่เสียชีวิตเสียก่อน

ให้คนอื่นพูดแทนเราในมุมมองใหม่ๆ บ้าง
นี่เป็นอีกหนึ่งมิติ ที่เราจะช่วยกัน “ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ๆ ได้เข้าใจ”

เป็นที่มาที่เราเข้ามาทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง มหาวิทยาลัยรังสิตครับ
ครั้งนี้ผมเป็นผู้แทนฝั่งภาคีเครือข่ายขนส่วมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้มาร่วมประชุม
ร่วมฟังข้อมูลและแผนการดำเนินงานส่วนงานวิจัยทางวิชาการ

ขอบพระคุณท่านประธานและคณะอาจารย์ทุกๆ ท่าน
เราจะรวมพลังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ระบบขนส่งเพื่อทุกคนให้สมบูรณ์กันยิ่งขึ้นครับ

/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

PS: Credit ภาพถ่าย น้องคณะทำงาน RU ครับ
– – –
ติดตามเรา:
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Web : https://www.accessibilityisfreedom.org/
– Twitter : https://twitter.com/sabaimage

ประเด็นต่างๆ:
– ความเคลื่อนไหว T4A : https://goo.gl/O7RGQO
– ขนส่งสาธารณะ/ระบบราง : https://goo.gl/FNXbg7

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/i02iPu
– – –

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]