“ภาคีคนพิการ เดินหน้า ฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง ประกาศ วันสิทธิคนพิการไทย”

ประเทศไทยมีกฏหมายว่าด้วย ‘การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน’ ไว้อย่างชัดเจน
รัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่า ถึงปัจจุบัน เราได้รับข่าวสาร ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้อย่างชัดเจน และรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ก็ตอบรับนโยบายอย่างชัดเจน

แม้ ทุกคนทราบว่า การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้สมบูรณ์ จะใช้งบประมาณ ‘เพียงแค่’ ไม่เกิน 3% ของมูลค่าโครงการ
แม้ ทุกคนทราบว่า นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีโอกาสได้ใช้ และนี่เป็นการลงทุนประเทศ

แต่… สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังมีการสร้างไม่สมบูรณ์เสียที

หลังจากที่คนพิการร่วมเรียกร้อง ทำงาน ให้ข้อมูล ต่อสู้ มาอย่างยาวนาน
พรุ่งนี้จะครบรอบ 23 ปี ตั้งแต่มีการชุมนุมเรียกร้องกับ BTS

นโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคม ประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด
มีการก่อสร้างทั่วประเทศ แต่ปัญหาเก่ายังไม่ถูกแก้ไข ปัญหาใหม่ก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆ  และแล้วก็ถึงเวลา สายสีม่วง
พรุ่งนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7 โมงเช้า
ภาคีคนพิการ มากกว่า 500 คน นัดรวมตัวกันที่หน้า DSI แจ้งวัฒนะ เราจะยื่น #ฟ้องรถไฟฟ้าสายสีม่วง และเราจะประกาศ #วันสิทธิคนพิการไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานจะช่วยให้เราเดินทางได้ พัฒนาตัวเองได้
ไปโรงเรียน ไปโรงพยาบาลได้ นี่คือความเท่าเทียมที่ต้องเกิดขึ้น ไม่สามารถรอได้

เรียนเชิญสื่อสารมวล และเพื่อนพี่น้องทุกท่าน
โปรดช่วยแชร์ การแชร์ของทุกท่านจะเป็นพลังช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเราได้อย่างแน่นอนครับ

เอกสารอ้างอิง: https://drive.google.com/open?id=1wAz8PsMbS1uIA3aLiWJe_8MBXxHquzji

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]