ภารกิจเข้าพบและยื่นหนังสือผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป ขอให้ปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย / 27 สิงหาคม 2561 เวลา บ่ายโมง

แกนนำคนพิการ ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย ร่วมมือเคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ ‘ภาคีเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทย’
ขอเข้าพบและยื่นหนังสือกับ ผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป มหาชน จำกัด เพื่อเรียกร้องให้ปรับปรุงที่จอดรถคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
รวมถึงขอให้มีมาตรการจัดการดูแลที่ชัดเจน เพื่อให้คนพิการสามารถ ‘เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้’ ตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย

ในภาคเอกชน อาคารสถานที่ส่วนมากสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฏหมายยังมีไม่ถูกต้องและการดูแลยังมีปัญหาอยู่มากดังที่เราได้รับข่าวกันอยู่บ่อยๆ
ปีที่ 5 ของการทำงานต่อไปของเรา เราจะ ‘เปลี่ยนประเทศไทย’ ทั้งหมด ไม่ว่าจะต้องใช้แนวทางใดๆ

เราโชดดีที่ได้มีโอกาสพบ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า ได้รับทราบข้อมูลเป็นที่น่าดีใจ ตั้งแต่เราเข้าไปพบ ผู้บริหารเอ็มบีเคครั้งก่อน มีการประชุมและมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงไปแล้ว

ท่านได้ขอรับหนังสือไว้และจะเกิดการหารือ ติดตามกัน เพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและใช้งานได้จริงเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียม ให้ทุกคนได้มีความสุขเท่ากันต่อไป (หนังสือที่ยื่น ตามลิงค์นี้ครับ https://drive.google.com/file/d/1-bT2Fnwagn9ff483TF6ob-nf2YCJsUp-/view)

ขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมภาระกิจนี้ มีเยอะเลยที่อยู่เบื้องหลัง ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ โปรดติดตาม บอกต่อ ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นทุกๆ วันกันนะครับ

[คณะผู้บริหาร เอ็ม บี เค กรุ๊ป ถึงแม้จะแปลกใจแต่ก็ให้การต้อนรับคณะเราอย่างดียิ่ง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ]
[ธรุกิจในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป]

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]