ผู้ร่วมสนับสนุนคนที่สอง : พี่นก เคียงบ่าเคียงไหล่ ขอบพระคุณครับ!

25/12/2014
Accessibility Is Freedom ได้รับการสนับสนุนจากท่านที่#2 แล้วครับ
ขอบพระคุณพี่นก ภาณุมาศ สุขอัมพร / เคียงบ่าเคียงไหล่ ที่ได้ให้ความกรุณาน้องๆ
พี่นกคือผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ตัวจริงเสียงจริงในงานผลิตสื่อมาช้านาน

ดีใจมากๆ ครับ!
คลิ๊ป: https://youtu.be/wUYi0AQYZI4

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]