ผมท้า ใครที่สร้าง มาเข็นรถขึ้น/ลงดูกันมั้ย!

ภาพ Skywalk จุดเชื่อมเข้าอาคาร มีบันได สร้างทางลาดให้ชันมาก

สถานที่ : BTS ช่องนนทรี / ทางเชื่อมจากสถานีเข้าไปอาคารสาธรธานี
ประเด็นปัญหา :
1. แรกเริ่ม-สร้างทางเชื่อมเข้าอาคาร ผิดกฏหมาย
2. สร้างทางลาดทีหลัง…
2.1 ชันโครต ตามกฏหมายความลาดชันอย่างน้อยต้อง 1:12 (หากมีความสูง 1 เมตร ทางลาดต้องยาว 12 เมตร)
2.2 ทางลาดต้องไม่ลื่น
2.3 ทางลาดแคบ แคบพอๆ กับใจ, แถมไม่มีข้อมูล ไม่มีความรู้ การอยู่ร่วมกัน (Inclusive) เลยซักนิดเดียว ทำทางลาดทั้งพื้นที่ให้ทุกคนเดินด้วยกันได้ ต้องไม่แปลกแยกครับ

ผมขอท้าครับ ใครที่สร้าง มาเข็นรถขึ้น/ลงดู…

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]